Lang ventetid på spill


Opplever du lang ventetid på spillene, kan det skyldes at systemet er overbelastet. Dersom problemet vedvarer, vennligst kontakt kundeservice.


Gå tilbake